SLEVA 20% NA CUKROVÝ PEELING 457ml MORINGA  > KOUPIT <

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

udělený v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 

správci

obchodní společnosti

Oceanika Spa s.r.o.

se sídlem Štorkánova, 2810/9, 15000  Smíchov – Praha 5

identifikační číslo: 01842633

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod. sp. zn. C 2 11878 (dále jen „společnost“)

 

Kliknutím na tlačítko "Souhlas se zasíláním obchodních sdělení“ poskytuji společnosti souhlas se shromažďováním, uchováváním a manuálně i elektronicky zpracováním osobních údajů za níže uvedených podmínek:

 

ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE ROZUMÍ NABÍDKA PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku mým potřebám a zkvalitnit poskytované služby, včetně zasílání tzv. newsletteru, případně jiných obchodních sdělení, a to na moji e-mailovou adresu.

 

Mé osobní údaje zpracovávané za účelem nabízení produktů a služeb nejsou předávány jiným správcům (osobám, které by Vaše osobní údaje dále zpracovávaly) a společnost je může předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání orgánům státní správy, držitelům licencí dle energetického zákona apod.) nebo za účelem rozesílání obchodních sdělení, přičemž těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.

 

Údaje, které budou na základě mého souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail), informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi mnou a společností, geolokační údaje, informace z internetového prohlížeče, a který prohlížeč používám. Tyto údaje jsou získány přímo ode mě, z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním mých ostatních osobních údajů.

 

Tento svůj souhlas mohu kdykoli bezplatně odvolat (požádat o odstranění některých svých údajů, případně úplné odstranění všech svých údajů z databáze správce), a to na e-mailu:  jindrova@purefiji.cz Odhlášení z odebírání obchodních sdělení je možné na e-mailu: info@purefiji.cz  

Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb společnosti a následující 3 roky poté nebo do doby, dokud jej neodvolám. V případě, že se nestanu Vaším zákazníkem, bude můj souhlas platit 3 roky od udělení.

 

Udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o svých právech a byl/a informován/a o tom, jak jsou mé osobní údaje zpracovány, a souhlasím s předáváním mých osobních údajů spolupracujícím třetím osobám. Zároveň prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a mimo jiné o svých právech, která jsou podrobně upravena v obchodních podmínkách společnosti.

 

Byl/a poučen/a o svých právech, zejména o svém právu tento souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Dále potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu požádat uvedené instituce o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a o povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a dodržovat bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů.

 

Podrobnější informace stanoví dokument označený jako Informace o zpracování osobních údajů dostupný na: www.purefiji.cz.

 
CHCETE VĚDĚT O NOVINKÁCH A AKCÍCH JAKO PRVNÍ?
Tak neváhejte a přihlaste se k odběru novinek